Chủ nhật, 16/06/2024, 02:58[GMT+7]

Để các chương trình cho vay của gói kích cầu sớm được triển khai

Nhằm triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng để hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt...

28.02.2022 | 09:59 AM

Hiệu quả chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo

Trong những năm qua, nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ đã giúp cho hơn 83.000 hộ trên địa bàn tỉnh vươn lên thoát nghèo, từ đó đưa tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh...

23.06.2021 | 08:09 AM