Thứ 3, 16/04/2024, 01:51[GMT+7]

Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Năm học vừa qua, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, toàn ngành giáo dục đã linh hoạt, sáng tạo triển khai các...

05.09.2023 | 08:45 AM

Thành phố: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Thái Bình đã chú trọng đổi mới phương pháp giáo dục, lấy học sinh làm trung tâm cho mọi hoạt động dạy...

11.12.2022 | 21:08 PM

Thi đua “Hai tốt” để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Nhiều năm qua, chất lượng giáo dục của Thái Bình luôn nằm trong tốp đầu của cả nước. Thành tích này có được là nhờ toàn ngành đã tổ chức thực hiện hiệu...

18.11.2022 | 08:59 AM

Hưng Hà nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) huyện Hưng Hà đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn gắn với các cuộc vận động, phong...

15.12.2020 | 09:12 AM