Thứ 5, 05/10/2023, 10:05[GMT+7]

Bắc Giang khắc phục tình trạng chậm tiến độ trong xây dựng nông thôn mới

Vì nhiều lý do khác nhau nên đến nay, 28 xã được giao về đích nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, kiểu mẫu năm 2022 đều còn những tiêu chí chưa hoàn thành....

03.10.2022 | 10:39 AM

Lo SEA Games 31 chậm tiến độ

Ngày 25/2, Tổng cục TDTT cho biết hiện đang chờ Bộ Tài chính phân bổ ngân sách tổ chức SEA Games 31. Trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức...

26.02.2021 | 09:34 AM