Thứ 2, 24/06/2024, 03:01[GMT+7]

Cho đi là còn mãi

17 lần hiến máu tình nguyện (HMTN) - đó là việc làm mà anh Trần Văn Hưng, tổ 11, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình thực hiện trong suốt 8 năm qua. Với tâm...

17.12.2022 | 08:28 AM