Thứ 6, 31/03/2023, 19:00[GMT+7]

Chuyển đổi số - chuyển đổi từ nhận thức

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số (CĐS), việc CĐS ở các sở, ngành, địa phương đã đạt được một số...

24.05.2022 | 08:56 AM