Thứ 4, 19/06/2024, 20:03[GMT+7]

Tiếp tục phun thuốc trừ sâu cuốn lá nhỏ

Chiến dịch phun thuốc phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ và một số đối tượng sâu bệnh hại khác diễn ra từ ngày 29/4 - 3/5 được các địa phương và nông dân trong...

05.05.2024 | 15:07 PM

Quỳnh Phụ: Tổ chức phun trừ sâu cuốn lá nhỏ từ ngày 29/4 – 2/5

Sáng ngày 23/4, UBND huyện Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân năm 2024.

23.04.2024 | 15:27 PM

Tổ chức đợt phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ từ ngày 29/4 - 3/5

Chiều ngày 22/4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng trừ sâu bệnh bảo vệ sản xuất vụ xuân năm 2024.

22.04.2024 | 17:03 PM