Thứ 5, 22/02/2024, 03:44[GMT+7]

Kỳ 4: Mở không gian đón sóng đầu tư

Hơn 1 năm qua, nhiều điểm nghẽn kìm hãm phát triển kinh tế được tháo gỡ, nguồn lực đầu tư được khơi thông đã tạo cho Thái Bình thế và lực mới vươn lên...

13.10.2022 | 09:02 AM

Kỳ 3: Minh bạch trong cách làm

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng khiếu kiện, khiếu nại về đất đai là do những vướng mắc phát sinh liên quan đến công tác bồi thường GPMB. Vì...

12.10.2022 | 09:28 AM

Kỳ 2: Niềm tin theo Đảng

Giải phóng mặt bằng (GPMB) vốn là công việc khó, liên quan đến nhiều người và thường nảy sinh những vấn đề phức tạp, khó lường. Do đó, cần kiên trì, khéo...

11.10.2022 | 08:44 AM