Thứ 2, 20/03/2023, 17:28[GMT+7]

Dấu ấn Thái Bình năm 2022

Năm 2022, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức song với sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt...

31.12.2022 | 12:35 PM