Thứ 7, 25/03/2023, 10:57[GMT+7]

Dấu ấn Thái Bình năm 2022

Thứ 7, 31/12/2022 | 09:54:23
13,503 lượt xem
Năm 2022, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức song với sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân và nỗ lực khắc phục khó khăn vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.