Thứ 7, 25/05/2024, 23:58[GMT+7]

Kỳ 1: Những dấu mốc lịch sử

Từ một thị xã nhỏ bé, nghèo nàn, lạc hậu nay là đô thị loại II, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, thành phố Thái Bình đã vươn lên...

01.04.2024 | 07:27 AM