Thứ 5, 23/03/2023, 08:21[GMT+7]

Cần thể hiện quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt để đạt được kết quả trong thực hiện Đề án 06

Đó là chỉ đạo của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số tại hội nghị trực tuyến...

09.08.2022 | 17:39 PM