Thứ 4, 29/05/2024, 02:15[GMT+7]

Thành phố: Dẫn đầu DDCI bằng sự sáng tạo và đổi mới

Năm 2023, với 8/9 chỉ số dẫn đầu, thành phố Thái Bình tiếp tục xếp thứ nhất khối huyện, thành phố về chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI.

13.11.2023 | 09:55 AM

Chính quyền các huyện, thành phố tích cực vào cuộc triển khai khảo sát DDCI

Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia khảo sát DDCI chính là giúp các địa phương nhận diện được những điểm mạnh và cả những hạn chế trong công...

25.08.2023 | 16:07 PM

DDCI và khát vọng phát triển

UBND tỉnh đang chỉ đạo triển khai kế hoạch thực hiện Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thành phố (DDCI) năm 2022 thể hiện sự quyết tâm,...

01.09.2022 | 20:20 PM

DDCI là thước đo sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan quản lý nhà nước

Sáng ngày 23/6, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác truyền thông thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban,...

24.06.2022 | 01:07 AM