Chủ nhật, 16/06/2024, 03:15[GMT+7]

Bảo tồn di tích lịch sử văn hóa: Nhân lên tinh thần yêu nước

Trên địa bàn tỉnh hiện có 2.969 thiết chế văn hóa cổ có dấu tích lịch sử, văn hóa được kiểm kê, trong đó có 732 di tích được xếp hạng cấp quốc gia đặc...

16.04.2024 | 08:54 AM

“Số hóa” di tích lịch sử văn hóa

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, tuổi trẻ thành phố Thái Bình đã thực hiện dán mã QR tại các di tích. Từ công trình thanh niên này,...

10.04.2024 | 09:47 AM

Khánh thành di tích lịch sử văn hóa đình làng Chung Linh

Sáng ngày 24/12, xã Quỳnh Khê (Quỳnh Phụ) tổ chức khánh thành di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đình làng Chung Linh.

24.12.2023 | 17:29 PM

Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa: Trao truyền, gìn giữ giá trị truyền thống

Năm 2020, UBND tỉnh phê duyệt dự án tu bổ, tôn tạo đối với 4 di tích lịch sử văn hóa đã xuống cấp. Sau hơn 1 năm triển khai thi công, đến nay 2 trong số 4...

25.10.2021 | 09:17 AM