Thứ 5, 23/03/2023, 08:39[GMT+7]

Doanh nghiệp đầu tiên cả nước nhận chứng chỉ doanh nghiệp số

Ngày 30/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông đã trao giấy Chứng nhận chuyển đổi số doanh nghiệp cho Tổng công ty Điện lực...

31.12.2022 | 12:33 PM