Thứ 5, 23/03/2023, 21:40[GMT+7]

Phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh tại Việt Nam

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 3570/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Đề án “Ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 để phát triển...

26.12.2022 | 08:31 AM

Tập huấn quản trị và biên tập Cổng thông tin và ứng dụng du lịch thông minh

Sáng ngày 4/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn quản trị và biên tập Cổng thông tin và ứng dụng du lịch thông minh tỉnh Thái...

04.11.2020 | 15:10 PM