Thứ 7, 30/09/2023, 12:39[GMT+7]

Ghi nhận đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở Cộng hòa Cyprus

Cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Cyprus hiện có khoảng 5.000 người sinh sống, học tập và làm việc, có nhiều hoạt động tích cực, gây được thiện cảm...

19.07.2022 | 15:10 PM