Chủ nhật, 26/03/2023, 03:01[GMT+7]

Già hóa dân số - thách thức và giải pháp

Nếu năm 1950, thế giới mới có khoảng 214 triệu người cao tuổi (NCT), chiếm 8,6% tổng dân số thì năm 2020 đã tăng lên gần 1.050 triệu người, chiếm 13,5%....

26.12.2022 | 08:34 AM

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 26/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới, ngày...

03.10.2022 | 08:03 AM

Quan tâm chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi - Chủ động thích ứng với già hóa dân số

Ngày Quốc tế Người cao tuổi được Liên hợp quốc tổ chức vào ngày 1/10 hằng năm nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chăm sóc người cao tuổi.

01.10.2022 | 10:31 AM

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số

Nhằm chăm sóc, nâng cao sức khỏe người cao tuổi (NCT), bảo đảm thích ứng với giai đoạn già hóa dân số, góp phần thực hiện thành công chiến lược dân số...

07.10.2021 | 09:44 AM

Tỉ lệ sinh giảm mạnh, Trung Quốc lo ngại già hóa dân số

Tỷ lệ tăng dân số thuộc diện thấp hàng đầu thế giới đang làm dấy lên nhiều lo ngại về tình trạng dân số già hóa tại Trung Quốc.

17.05.2021 | 08:18 AM

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, thích ứng với già hóa dân số

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 với mục tiêu chăm sóc, nâng cao sức khỏe người cao tuổi...

15.10.2020 | 08:35 AM

Thực trạng già hóa dân số và công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Theo kết quả sơ bộ của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, tại thời điểm 1/4/2019, dân số nước ta là 96.208.984 người, trong đó người cao tuổi...

26.12.2019 | 10:20 AM