Chủ nhật, 14/07/2024, 09:34[GMT+7]

Nâng cao hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của đội ngũ trí thức tỉnh Thái Bình

Chiều ngày 24/8, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo đóng góp giải pháp nâng cao hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội...

24.08.2023 | 18:24 PM

Nâng cao chất lượng giám định bảo hiểm y tế

Giám định chi phí khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) là công việc rất quan trọng của cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) nhằm quản lý quỹ BHYT hiệu quả...

01.07.2023 | 10:19 AM