Thứ 7, 25/03/2023, 18:18[GMT+7]

Đa dạng hình thức giám sát mang lại hiệu quả cao

Đi thẳng vào vấn đề bức thiết, tăng cường giám sát tại kỳ họp, giám sát chuyên đề, giám sát tới tận cơ sở... chính là cơ sở để HĐND các cấp thực hiện tốt...

02.12.2022 | 08:29 AM