Thứ 4, 04/10/2023, 03:52[GMT+7]

Ủy ban châu Âu giảm dự báo tăng trưởng năm 2021

Quyết định trên được đưa ra khi đại dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành tại nhiều quốc gia trong khu vực.

13.02.2021 | 09:15 AM