Thứ 6, 23/02/2024, 21:24[GMT+7]

Quốc hội nhất trí kéo dài thực hiện giải ngân vốn ngân sách nhà nước cho các chương trình mục tiêu quốc gia

Theo Nghị quyết về giám sát chuyên đề việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về 3 chương trình mục tiêu quốc gia vừa được thông qua, Quốc...

29.11.2023 | 11:29 AM

Công khai, minh bạch, loại bỏ trục lợi chính sách giảm nghèo

Thời gian qua, tỉnh Thái Bình tập trung chỉ đạo công tác rà soát, bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn bảo đảm nghiêm túc, công khai, minh bạch,...

29.11.2023 | 10:38 AM

Hưng Hà: Tổ chức tập huấn giảm nghèo về thông tin

Sáng ngày 28/11, UBND huyện Hưng Hà phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức truyền thông, tập huấn giảm nghèo về thông tin năm 2023 trong Chương...

28.11.2023 | 17:23 PM

Vũ Thư: Tập huấn kỹ năng truyền thông, viết tin, bài phục vụ công tác giảm nghèo

Sáng ngày 17/11, UBND huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng truyền thông, viết tin, bài phục vụ công tác giảm nghèo của huyện.

17.11.2023 | 18:03 PM

Quỳnh Phụ: Truyền thông, tập huấn giảm nghèo về thông tin

Sáng ngày 13/11, UBND huyện Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị truyền thông, tập huấn giảm nghèo về thông tin và kỹ năng số cộng đồng.

13.11.2023 | 14:59 PM

Hội Nông dân huyện Hưng Hà: Tổ chức tập huấn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Sáng ngày 9/11, Hội Nông dân huyện Hưng Hà tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo...

09.11.2023 | 16:24 PM

Hiệu quả chương trình “Hành động việc làm, giảm nghèo bền vững”

Sau 15 năm thực hiện chương trình “Hành động việc làm, giảm nghèo bền vững” (2007 - 2022) do Trung ương Hội Người mù Việt Nam phát động, đến nay công tác...

19.07.2023 | 10:01 AM

Tăng cường phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Chiều ngày 21/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh ký kết chương trình phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh trong thực hiện giảm nghèo bền vững,...

21.04.2023 | 18:10 PM

Thừa Thiên – Huế: Dự kiến huy động hơn 3.600 tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng...

03.02.2023 | 09:05 AM

Chậm ngày nào, dân thiệt ngày đó!

Các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 về xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc...

01.01.1970 | 08:00 AM

Phát huy vai trò Người có uy tín trong giai đoạn mới- Nhìn từ Lào Cai: Những đóng góp quan trọng cho sự phát triển

Những năm qua, đội ngũ Người có uy tín tỉnh Lào Cai đã có những đóng góp rất lớn trong việc xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xóa đói...

01.01.1970 | 08:00 AM

Điện Biên ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông để phát triển KTXH

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu tỉnh Điện Biên tập trung ưu tiên cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, coi đây là điều kiện tiên quyết để phát...

01.01.1970 | 08:00 AM

“Chương trình hạnh phúc” góp phần thay đổi đời sống người dân ở vùng cao Lào Cai

Với mục tiêu “Chung tay xây dựng một Lào Cai hạnh phúc, đất nước Việt Nam tươi đẹp", Chương trình Hạnh phúc do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA)...

12.01.2022 | 14:56 PM

Nâng cao chất lượng dân sinh

Quan tâm, chăm lo toàn diện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội luôn là chủ trương nhất quán, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, chính quyền và các cơ...

01.01.1970 | 08:00 AM

43 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong thực hiện phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”

Sáng ngày 28/9, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016 -...

28.09.2021 | 16:10 PM