Thứ 4, 29/03/2023, 23:48[GMT+7]

Sở Thông tin và Truyền thông: Góp phần chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Làm tốt công tác quản lý nhà nước, tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật kết hợp tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm,...

22.12.2022 | 09:59 AM

Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Lợi dụng tình hình sản xuất trong nước gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại lén lút hoạt động nhằm...

05.11.2021 | 08:42 AM

Sơ kết công tác phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Sáng ngày 23/7, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác phòng, chống tội phạm của Ban Chỉ đạo (BCĐ) 138/CP và công tác chống buôn...

23.07.2020 | 20:07 PM