Chủ nhật, 21/07/2024, 22:39[GMT+7]

Từ 1/7/2022, chính thức bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Luật Quản lý thuế chính thức có hiệu lực từ 1/7/2020. Theo đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 1/7/2022.

21.06.2020 | 22:49 PM