Thứ 2, 27/05/2024, 07:58[GMT+7]

Hệ thống quỹ tín dụng nhân dân tỉnh Thái Bình: 30 năm xây dựng, đổi mới, phát triển, hiệu quả

Ngày 27/7/1993, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 390/TTg triển khai đề án thí điểm thành lập quỹ tín dụng nhân dân (QTDND). Đây là một trong...

23.08.2023 | 08:17 AM

Hệ thống quỹ tín dụng nhân dân: Phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân

Với phương châm hoạt động gần dân, sát dân, vì lợi ích của dân, thời gian qua, hệ thống quỹ tín dụng nhân dân (TDND) trên địa bàn tỉnh luôn chú trọng đổi...

15.05.2023 | 10:14 AM

Hệ thống quỹ tín dụng nhân dân - Góp phần phát triển kinh tế ở địa phương

Với phương châm hoạt động gần dân, sát dân, vì lợi ích của nhân dân, thời gian qua, hệ thống quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh đã tích cực đồng...

01.05.2023 | 09:31 AM

Trợ lực phát triển kinh tế ở nông thôn

Với mục tiêu hoạt động là tương trợ thành viên, tạo điều kiện thuận lợi cho thành viên có vốn phát triển sản xuất, thời gian qua, hệ thống quỹ tín dụng...

24.02.2022 | 14:17 PM

Hệ thống quỹ tín dụng nhân dân: Phát triển theo mô hình “ngân hàng thu nhỏ” ở nông thôn

Hoạt động với đầy đủ chức năng của một “ngân hàng thu nhỏ”, thời gian qua, các quỹ tín dụng nhân dân (TDND) trên địa bàn tỉnh luôn nỗ lực để người dân...

13.06.2021 | 08:46 AM