Thứ 3, 18/06/2024, 00:02[GMT+7]

Vũ Thư: 258 người hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ hàng tháng

Mô hình địa chỉ xanh tình nguyện được các cấp bộ đoàn ở huyện Vũ Thư thực hiện từ đầu năm 2019. Hiện nay, 258 người có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ hàng...

23.04.2024 | 15:26 PM