Thứ 2, 22/07/2024, 10:43[GMT+7]

Vũ Thư: 258 người hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ hàng tháng

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:12:35
6,560 lượt xem
Mô hình địa chỉ xanh tình nguyện được các cấp bộ đoàn ở huyện Vũ Thư thực hiện từ đầu năm 2019. Hiện nay, 258 người có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ hàng tháng theo mô hình này.

Đoàn Thanh niên xã Vũ Vinh (Vũ Thư) hỗ trợ gạo cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Đây những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như: người già cả, đơn thân, mắc bệnh hiểm nghèo, học sinh nghèo vượt khó… Tùy điều kiện, hoàn cảnh cụ thể mà các cơ sở đoàn có sự hỗ trợ khác nhau như: hỗ trợ gạo, tiền điện nước sinh hoạt, đồ dùng học tập hoặc tiền...

Để tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình địa chỉ xanh tình nguyện, Huyện đoàn Vũ Thư tăng cường tuyên truyền cán bộ, đoàn viên về ý nghĩa của mô hình. Đồng thời, huy động mọi nguồn lực để giúp đỡ thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Xuân Phương