Chủ nhật, 16/06/2024, 04:24[GMT+7]

Hiệu quả chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo

Trong những năm qua, nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ đã giúp cho hơn 83.000 hộ trên địa bàn tỉnh vươn lên thoát nghèo, từ đó đưa tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh...

23.06.2021 | 08:09 AM

Từ ngày 30/3/2021, hộ mới thoát nghèo tiếp tục được vay vốn chính sách

Đó là nội dung quan trọng được quy định tại Quyết định số 2/2021/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 21/1/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều...

24.01.2021 | 11:42 AM

Tiếp tục giải ngân chương trình tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo

Từ 30/3 tới, Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục được thực hiện giải ngân chương trình tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo, thay vì giải ngân đến hết...

22.01.2021 | 12:17 PM

Hiệu quả chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo

Những năm gần đây, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh giảm dần qua từng năm, đời sống của người dân từng bước được nâng lên. Đóng góp vào kết quả đó có...

20.11.2020 | 09:38 AM