Thứ 5, 22/02/2024, 04:11[GMT+7]

Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ chuyển đổi số

Ngày 17/11, tại Hòa Bình, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ chuyển đổi số.

17.11.2023 | 18:03 PM