Thứ 4, 24/04/2024, 03:53[GMT+7]

Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ chuyển đổi số

Thứ 6, 17/11/2023 | 17:27:14
2,835 lượt xem
Ngày 17/11, tại Hòa Bình, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ chuyển đổi số.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận các ý kiến xoay quanh vấn đề xác định rõ vai trò xung kích của báo chí, truyền thông trong việc nhận diện các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Các ý kiến tham luận cũng nêu bật yêu cầu đặt ra trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đối với các cơ quan báo chí hiện nay; những đặc thù trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của từng đơn vị, địa phương với các yếu tố địa chính trị khác nhau, các vấn đề dân tộc, tôn giáo, văn hóa vùng miền riêng biệt.

Các đại biểu cũng làm rõ các kết quả đạt được, nhận diện những khó khăn, thách thức nảy sinh trong thực tiễn đấu tranh. Từ đó, phân tích, chia sẻ những bài học kinh nghiệm, giải pháp thiết thực trong việc áp dụng những thành tựu của công nghệ số nhằm xây dựng chuyên mục và tổ chức tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giúp nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam kết luận: Hội nghị đã được nghe nhiều tham luận có chất lượng cao, những ý kiến trao đổi trách nhiệm, sâu sắc của Hội Nhà báo 25 tỉnh, thành phố khu vực phía bắc.

Các tham luận tập trung nêu những kinh nghiệm thực tế của báo chí trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, những khó khăn, thách thức đối với đội ngũ nhà báo trong phản bác quan điểm sai trái, đấu tranh chống các thế lực thù địch; nhiều bài học kinh nghiệm quý báu được chia sẻ, nhiều giải pháp thiết thực được rút ra từ thực tiễn dấn thân của nhà báo, hội viên, từ cách làm sáng tạo của các cấp Hội trong việc áp dụng những thành tựu của công nghệ số trong việc tổ chức tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các tham luận cho thấy các cơ quan báo chí đã chủ động vào cuộc, tích cực tham gia quảng bá các chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, chính sách, pháp luật tiến bộ của Nhà nước. 


Các tham luận cho thấy các cơ quan báo chí đã chủ động vào cuộc, tích cực tham gia quảng bá các chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, chính sách, pháp luật tiến bộ của Nhà nước, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”; kiên cường đấu tranh với các nội dung xấu độc, các quan điểm sai trái trên mạng xã hội; nhận diện, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “tôn giáo”, “dân tộc”, “xã hội dân sự”, “tự do ngôn luận”, “tự do báo chí”… để chống Đảng, Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Một số cơ quan báo chí đã thành lập các nhóm phóng viên chính luận, nhóm phóng viên cơ động... trực tiếp tác nghiệp tại những “điểm nóng”, nhằm kịp thời đấu tranh, phản bác trực diện luồng tin xấu độc, bóp méo sự thật của các phần tử phản động...

Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày