Thứ 6, 23/02/2024, 20:07[GMT+7]

Khoa học công nghệ - động lực phát triển

Xác định khoa học công nghệ giữ vai trò động lực phát triển, nhất là trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, Công ty Cổ phần Tập đoàn...

21.11.2023 | 10:17 AM

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai thăm và làm việc tại Thụy Điển

Thực hiện Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2023, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã...

02.11.2023 | 08:54 AM

Sự phi lý của luận điệu “Không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam”

Chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế là chính sách nhất quán trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Những thành tựu to...

12.10.2023 | 09:56 AM

Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế gắn với cách tiếp cận đánh giá chỉ số cải cách hành chính và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Sáng ngày 17/6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến 3 cấp tới 269 điểm cầu trong toàn tỉnh bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế gắn...

17.06.2022 | 16:04 PM