Thứ 4, 17/04/2024, 10:59[GMT+7]

Hội thảo tư vấn, phản biện đề án nâng cao năng lực công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân

Chiều ngày 11/10, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo tư vấn, phản biện đề án nâng cao năng lực công tác bảo vệ, chăm sóc sức...

11.10.2023 | 19:53 PM

Hội thảo tư vấn, phản biện, tham gia ý kiến vào dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

Chiều ngày 13/3, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo tư vấn, phản biện, tham gia ý kiến vào dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi)....

13.03.2023 | 18:47 PM

Hội thảo tư vấn, phản biện đề án phát triển hệ thống y tế dự phòng tỉnh

Chiều ngày 9/1, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo tư vấn, phản biện đề án phát triển hệ thống y tế dự phòng tỉnh Thái Bình đến...

09.01.2023 | 20:04 PM

Hội thảo tư vấn phản biện đề án đẩy mạnh đào tạo lao động có kỹ năng nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao

Chiều ngày 15/7, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thái Bình tổ chức hội thảo tư vấn phản biện đề án đẩy mạnh đào tạo lao động có kỹ năng nghề đáp...

15.07.2022 | 17:48 PM

Hội thảo tư vấn, phản biện về cơ chế, chính sách hỗ trợ các hoạt động phát triển khoa học, công nghệ

Sáng ngày 7/6, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo tư vấn, phản biện quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ các hoạt động phát...

07.06.2022 | 16:39 PM