Thứ 2, 27/05/2024, 15:54[GMT+7]

Hội thảo tư vấn, phản biện về cơ chế, chính sách hỗ trợ các hoạt động phát triển khoa học, công nghệ

Thứ 3, 07/06/2022 | 16:11:52
5,991 lượt xem
Sáng ngày 7/6, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo tư vấn, phản biện quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ các hoạt động phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2022 - 2025.

Các đại biểu dự hội thảo.

Các đại biểu tập trung thảo luận, tư vấn và phản biện về một số nội dung như: hỗ trợ hoạt động phát triển thị trường khoa học và công nghệ; hỗ trợ ươm tạo phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ; hoạt động khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ tư vấn sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ...

Buổi hội thảo nhằm góp phần nâng cao tính pháp lý của các văn bản quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ các hoạt động phát triển khoa học, công nghệ, phân tích sâu hơn những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực này trên cơ sở đó đưa ra hướng khắc phục, quy định hỗ trợ phù hợp nhằm bảo đảm tính khả thi khi triển khai văn bản. Đồng thời, giúp cơ quan soạn thảo văn bản tiếp nhận những ý kiến đóng góp và hoàn thiện văn bản có chất lượng cao để báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh. Qua chương trình hội thảo cũng nhằm góp phần khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh nghiên cứu khoa học tiếp nhận chuyển giao ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật công nghệ, thiết bị mới có hiệu quả vào sản xuất kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao trình độ công nghệ, đẩy mạnh hoạt động đổi mới sáng tạo ở các doanh nghiệp, khuyến khích hoạt động khởi nghiệp, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ.  

                                                       Mai Thư