Chủ nhật, 02/04/2023, 12:38[GMT+7]

Xây dựng thể chế vượt trội để phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Ngày 24/12, tại Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học quốc gia Hà Nội,...

25.12.2022 | 12:25 PM

Hội thảo tư vấn, phản biện về cơ chế, chính sách hỗ trợ các hoạt động phát triển khoa học, công nghệ

Sáng ngày 7/6, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo tư vấn, phản biện quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ các hoạt động phát...

07.06.2022 | 16:39 PM

UBND tỉnh họp nghe báo cáo dự thảo đề án Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng tới năm 2030

Chiều ngày 23/6, UBND tỉnh họp nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo dự thảo đề án Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025,...

23.06.2021 | 18:40 PM