Thứ 4, 26/06/2024, 05:29[GMT+7]

Xây dựng thể chế vượt trội để phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Chủ nhật, 25/12/2022 | 11:19:58
2,251 lượt xem
Ngày 24/12, tại Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học quốc gia Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị thường niên lần thứ 2 về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực.

Quang cảnh hội nghị thường niên năm 2022.

Gần 200 đại biểu đại diện các bộ, ngành Trung ương; các tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Nam Bộ; viện, trường đại học; các chuyên gia, nhà khoa học… tham dự.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt chia sẻ các nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung triển khai trong thời gian tới. Cụ thể, Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong đó, “chú trọng đến việc xây dựng thể chế vượt trội, chấp nhận rủi ro và độ trễ trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh, và thêm rằng cần có nỗ lực toàn diện, đồng bộ để tháo gỡ những bất cập trong hệ thống luật pháp và chính sách để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là các rào cản, vướng mắc từ các cơ chế, chính sách về kinh tế, đầu tư, thương mại.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ cũng cho rằng, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động đổi mới sáng tạo như là cầu nối để khoa học và công nghệ phục vụ trực tiếp phát triển kinh tế-xã hội. Qua đó, tạo bứt phá trong việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm, viện nghiên cứu và trường đại học là chủ thể nghiên cứu mạnh.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt phát biểu khai mạc tại hội nghị thường niên năm 2022.

“Thúc đẩy phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Phát triển mô hình kinh doanh mới, kinh tế số, xã hội số; nâng cao năng lực đổi mới, hấp thụ và làm chủ công nghệ của doanh nghiệp; tập trung phát triển công nghệ cao, công nghệ chủ chốt của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư có khả năng ứng dụng cao”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Thành Đạt cho biết thêm về nhiệm vụ trọng tâm mà Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai trong thời gian tới.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích, thảo luận, trao đổi các vấn đề tồn tại, vướng mắc trong triển khai hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn lực; đề xuất các giải pháp, cơ chế để có sự tham gia, phối hợp đồng bộ giữa các Viện Hàn lâm, các Đại học quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ về tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ, quy định pháp luật, chính sách về khoa học và công nghệ.

Đồng thời, hội nghị trao đổi, đề xuất các chính sách thử nghiệm (sandbox) để thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại các viện, trường, địa phương; nâng cao vai trò và đóng góp của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, vùng.

Sự phối hợp giữa các Viện Hàn lâm, các Đại học quốc gia và Bộ Khoa học và Công nghệ để triển khai các chương trình khoa học, công nghệ quốc gia, cũng như chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, địa phương nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh...

Theo nhandan.vn