Thứ 2, 22/07/2024, 09:33[GMT+7]

Xây dựng thể chế vượt trội để phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Ngày 24/12, tại Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học quốc gia Hà Nội,...

25.12.2022 | 12:25 PM