Chủ nhật, 26/03/2023, 03:17[GMT+7]

Hội thảo Văn hóa 2022: Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa

Hội thảo Văn hóa 2022 với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa” được tổ chức tại Bắc Ninh ngày 17/12/2022 với khoảng 800 đại...

18.12.2022 | 21:34 PM