Chủ nhật, 04/06/2023, 00:47[GMT+7]

Hội thảo Văn hóa 2022: Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa

Chủ nhật, 18/12/2022 | 09:05:22
1,025 lượt xem
Hội thảo Văn hóa 2022 với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa” được tổ chức tại Bắc Ninh ngày 17/12/2022 với khoảng 800 đại biểu tham dự theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Mục đích của hội thảo là tiếp tục quán triệt và triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng về phát triển văn hóa, con người Việt Nam, nhất là các quan điểm, chủ trương mới trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021.

Theo TTXVN

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày