Thứ 7, 23/09/2023, 14:27[GMT+7]

Nghệ An: Huyện Nam Đàn sau 3 năm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Sau 3 năm thực hiện Đề án thí điểm huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân...

14.06.2022 | 14:47 PM

Nghệ An: Cả xã hiến đất làm đường nông thôn mới

Từ một hộ tự nguyện hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới (NTM), phong trào hiến đất làm đường, làm ngõ đã lan tỏa hầu hết các thôn xóm của xã Nam...

11.10.2020 | 13:40 PM