Thứ 7, 25/03/2023, 04:38[GMT+7]

Bắc Giang: Tích cực xây dựng huyện Nông thôn mới nâng cao

Xác định xây dựng Nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, thời gian qua, một số huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã tích cực duy trì,...

14.12.2022 | 09:38 AM

Huyện Lạng Giang (Bắc Giang): Khéo dân vận, sạch môi trường

Thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) thân thiện với môi trường, thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức hội đoàn thể trên địa bàn huyện Lạng Giang (Bắc...

14.04.2022 | 15:03 PM