Thứ 3, 21/03/2023, 22:11[GMT+7]

Quỳnh Lưu (Nghệ An) hướng tới mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

Sau khi về đích huyện nông thôn mới vào đầu năm 2022, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Quỳnh Lưu không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng các tiêu...

02.01.2023 | 20:47 PM

Trực Ninh (Nam Định) hướng đến mục tiêu huyện nông thôn mới nâng cao

Huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đang tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM...

29.12.2022 | 14:52 PM

Bắc Giang: Tích cực xây dựng huyện Nông thôn mới nâng cao

Xác định xây dựng Nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, thời gian qua, một số huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã tích cực duy trì,...

14.12.2022 | 09:38 AM

Yên Định (Thanh Hóa): Hướng tới huyện Nông thôn mới nâng cao

Yên Định là một trong những huyện dẫn đầu của tỉnh Thanh Hóa về phong trào xây dựng Nông thôn mới (NTM), được công nhận huyện NTM năm 2015. Những thành...

01.01.1970 | 08:00 AM

Yên Định (Thanh Hóa): Hướng tới huyện Nông thôn mới nâng cao

Yên Định là một trong những huyện dẫn đầu của tỉnh Thanh Hóa về phong trào xây dựng Nông thôn mới (NTM), được công nhận huyện NTM năm 2015. Những thành...

18.11.2022 | 15:41 PM

Hải Hà (Quảng Ninh): Xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

Huyện Hải Hà về đích nông thôn mới (NTM) năm 2021, hiện đang tập trung nguồn lực, nhân lực xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

28.10.2022 | 17:15 PM

Đầm Hà (Quảng Ninh) xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

Để về đích huyện NTM nâng cao trong năm 2022, Đầm Hà đã huy động mọi nguồn lực, quyết tâm hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu theo kế hoạch.

21.10.2022 | 22:38 PM

Tiên Yên (Quảng Ninh) phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao

Tiên Yên luôn xác định: Người dân là chủ thể và mục tiêu của chương trình xây dựng NTM. Nhờ huy động được sức dân, chương trình xây dựng NTM ở huyện Tiên...

20.04.2022 | 11:24 AM

Trực Ninh (Nam Định) hướng tới xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

Thời gian qua, UBND huyện Trực Ninh đang tập trung mọi nguồn lực, chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ điểm nghẽn để về đích nhiệm vụ xây...

13.04.2022 | 18:14 PM

Cần Thơ: Huyện nông thôn mới nâng cao có tỷ lệ hài lòng của người dân đạt từ 95% trở lên

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 1004/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới (NTM); quy định thị xã,...

24.03.2022 | 16:01 PM

Tháp Mười (Đồng Tháp): Định hướng đến năm 2025 hoàn thành huyện nông thôn mới nâng cao

Phát huy lợi thế là huyện nông thôn mới (NTM) đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp (năm 2019), hiện nay, Tháp Mười đang tập trung mọi nguồn lực và phát huy tinh...

18.02.2022 | 15:32 PM

Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc): Hướng tới xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

Hiện nay, UBND huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) đang tập trung mọi nguồn lực, chỉ đạo các xã đăng ký hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao đẩy nhanh tiến...

21.12.2021 | 19:02 PM

Phụ nữ Can Lộc (Hà Tĩnh) góp sức xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

Góp sức xây dựng Can Lộc (Hà Tĩnh) trở thành huyện NTM nâng cao, thời gian qua, Hội LHPN huyện đã phát huy vai trò, nhiệm vụ của mình để nâng chất các...

20.07.2021 | 14:46 PM

Yên Thành (Nghệ An) quyết tâm xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

Sau hơn 10 năm triển khai, Chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Yên Thành đã góp phần quan trọng thay đổi diện mạo khu vực nông thôn. Để ngày...

02.07.2021 | 11:09 AM

Yên Bái: Trấn Yên nỗ lực về đích huyện nông thôn mới nâng cao

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, xây dựng huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao và hướng tới xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu, Trấn Yên...

14.04.2021 | 16:22 PM