Thứ 3, 18/06/2024, 03:06[GMT+7]

Olympic Paris 2024: Kích hoạt ứng dụng kiểm tra và trao đổi vé

Ứng dụng "paris2024tickets" là kênh trao đổi vé chính thức và hợp lệ duy nhất cho phép bán lại vé một cách công khai, minh bạch thông tin cho cả người bán...

16.05.2024 | 08:39 AM

Công an thành phố: Nỗ lực kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Hiện nay, các bước tự đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử (ĐDĐT) mức độ 1, mức độ 2 và các tiện ích của ứng dụng VNeID tương...

19.09.2023 | 09:13 AM

Góp sức đẩy nhanh tiến độ cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh đang tích cực tham gia, góp sức đẩy nhanh tiến độ cài đặt ứng dụng VNeID và kích hoạt tài...

26.06.2023 | 09:38 AM

Các địa phương kích hoạt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng, thông qua các phương tiện thông tin, lãnh đạo địa phương giao cho các cán bộ phụ trách kích hoạt ngay các biện pháp...

29.01.2021 | 14:29 PM