Thứ 7, 23/09/2023, 22:16[GMT+7]

Khai mạc sự kiện “Kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2022”

Ngày 7/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các...

07.12.2022 | 14:38 PM

Hỗ trợ tìm kiếm, kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo

Chiều 28/7, tại Hòa Lạc, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học "Chính sách hỗ trợ tìm kiếm, kết nối công...

29.07.2022 | 09:30 AM