Thứ 3, 18/06/2024, 02:47[GMT+7]

Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIV: Hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra

Sau 12 ngày làm việc (24/3 đến 8/4/2021) khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương...

13.04.2021 | 09:54 AM

Thông cáo báo chí số 12 Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Thứ năm, ngày 8-4-2021, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ mười hai, cũng là ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV tại Nhà Quốc...

09.04.2021 | 08:52 AM

Thông cáo báo chí số 11 Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Thứ tư, ngày 7-4-2021, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 11 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

08.04.2021 | 08:29 AM

Thông cáo báo chí số 10 Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Thứ ba, ngày 6-4-2021, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ mười tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

07.04.2021 | 09:53 AM

Thông cáo số 9 kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Thứ hai, ngày 5-4-2021, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ chín tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

06.04.2021 | 08:31 AM

Thông cáo số 8 kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Thứ sáu, ngày 2-4-2021, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ tám tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

03.04.2021 | 14:32 PM

Thông cáo báo chí số 07 Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Thứ Năm, ngày 01/4/2021, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ bảy tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

02.04.2021 | 07:52 AM

Thông cáo báo chí số 06 Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Thứ tư, ngày 31-3-2021, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ sáu tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

01.04.2021 | 08:47 AM

Thông cáo báo chí số 05 Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Thứ Ba, ngày 30/3/2021, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ năm tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

31.03.2021 | 10:18 AM

Thông cáo báo chí số 04 Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Thứ Hai, ngày 29/3/2021, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ tư tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu,...

30.03.2021 | 08:18 AM

Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV: Thảo luận các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chủ tịch nước, Chính phủ

Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 11, ngày 29/3, Quốc hội thảo luận tại hội trường về các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chủ tịch...

29.03.2021 | 22:09 PM

Thông cáo báo chí số 03 Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Thứ Sáu, ngày 26/3/2021, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ ba tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

27.03.2021 | 14:12 PM

Thông cáo báo chí số 02 Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Thứ Năm, ngày 25-3-2021, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ hai tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

26.03.2021 | 08:47 AM