Thứ 5, 25/07/2024, 20:09[GMT+7]

Nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019

Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XVI của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

12.07.2019 | 20:58 PM

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng đề ra

Phát biểu của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh, khóa XVI

12.07.2019 | 21:12 PM

Các nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Trên cơ sở xem xét các tờ trình của UBND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh; căn cứ các quy định của pháp luật hiện...

12.07.2019 | 14:11 PM

Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 thành công tốt đẹp

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã...

12.07.2019 | 13:54 PM

Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XVI: Chất vấn những vấn đề nóng

Sáng ngày 12/7, dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, HĐND tỉnh tiếp tục phiên làm...

12.07.2019 | 13:52 PM

78 lượt ý kiến tham gia vào các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XVI

Chiều ngày 11/7, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp với các tổ đại biểu nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ của đại biểu tại 2 phiên thảo luận tổ vào...

11.07.2019 | 18:44 PM

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Trong phiên họp HĐND tỉnh sáng ngày 11/7, dưới sự điều hành của đồng chí Vũ Mạnh Hiền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, HĐND tỉnh đã thực hiện quy...

11.07.2019 | 14:22 PM

Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XVI: Nhiều ý kiến tâm huyết trong phiên thảo luận tổ chiều ngày 10/7

Chiều ngày 10/7, HĐND tỉnh đã chia tổ thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XVI.

10.07.2019 | 20:42 PM

Từ ngày 10 - 12/7 diễn ra kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Từ ngày 10 - 12/7, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ tám đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát...

10.07.2019 | 16:45 PM

Ý kiến cử tri tới kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVI

Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVI được tổ chức từ chiều ngày 10/7 đến hết sáng ngày 12/7/2019 với 4 phiên. Tại kỳ họp các đại biểu sẽ xem xét 7 báo cáo, 10...

10.07.2019 | 09:40 AM

Ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XVI diễn ra từ ngày 10 - 12/7/2019. Phóng viên Báo Thái Bình đã ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri và các tầng lớp nhân...

08.07.2019 | 09:02 AM