Thứ 4, 29/03/2023, 19:27[GMT+7]

Vụ đông ở Vân Trường: Không cho đất nghỉ

Sinh thời, Bác Hồ dù bận trăm công nghìn việc, vẫn thường dành thời gian về những miền quê, ra tận cánh đồng gặp gỡ, động viên người nông dân chăm chỉ,...

16.12.2022 | 08:57 AM