Chủ nhật, 26/05/2024, 01:24[GMT+7]

Nam Hải: Khơi sức dân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã Nam Hải (Tiền Hải) luôn...

28.03.2024 | 17:33 PM