Thứ 6, 21/06/2024, 19:13[GMT+7]

Nam Hải: Khơi sức dân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Thứ 5, 28/03/2024 | 17:27:21
13,496 lượt xem
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã Nam Hải (Tiền Hải) luôn nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng, tham gia tích cực của nhân dân.

Video: 280324-_nam_hai_kh%C6%A1i_s%E1%BB%A9c_d%C3%A2n_x%C3%A2y_d%E1%BB%B1ng_n%C3%B4ng_th%C3%B4n_m%E1%BB%9Bi_n%C3%A2ng_cao.mp4?_t=1711621500

 Lưu Ngần – Mạnh Thắng 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày