Thứ 4, 24/04/2024, 16:55[GMT+7]

Vũ Thư: Lắp đặt thêm 23,7 km đèn điện “thắp sáng đường quê”

Thứ 5, 04/04/2024 | 15:54:54
11,500 lượt xem
Từ đầu năm 2023 đến nay, các địa phương trên địa bàn huyện Vũ Thư tích cực xây dựng, lắp đặt hệ thống đèn điện “thắp sáng đường quê”.

Hệ thống điện thắp sáng đường quê trên tuyến đường ĐH.01 qua địa bàn xã Minh Khai do nhân dân địa phương lắp đặt.

Huyện, các xã tập trung tuyên truyền về ý nghĩa công trình, cơ chế hỗ trợ của tỉnh khi lắp đặt hệ thống đèn điện “thắp sáng đường quê” để nhân dân nắm vững. Các thôn, khu dân cư tổ chức họp dân, bàn bạc, thảo luận, thống nhất dự kiến kinh phí, phương thức lắp đặt, quản lý, bảo vệ, duy trì hệ thống điện chiếu sáng đường quê. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đến nay toàn huyện đã có hơn 70 km đường được lắp đặt điện chiếu sáng. Trong đó, tính riêng từ đầu năm 2023 đến nay huyện Vũ Thư xây dựng, lắp đặt thêm 23,7 km đèn điện “thắp sáng đường quê” tại 37 tuyến đường của 10 xã với tổng kinh phí 1,73 tỷ đồng, trong đó tỉnh hỗ trợ gần 500 triệu đồng, còn lại do nhân dân đóng góp. Tùy điều kiện thực tế, người dân sử dụng điện lưới hoặc bóng đèn năng lượng mặt trời cho hệ thống điện thắp sáng đường quê. Một số xã tiêu biểu trong công tác lắp đặt hệ thống đèn “thắp sáng đường quê” như Vũ Vân, Dũng Nghĩa, Đồng Thanh…

Với hệ thống đèn đường chiếu sáng được lắp đặt ở các vùng nông thôn đã góp phần tích cực thay đổi diện mạo làng quê, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa bàn.

Quỳnh Lưu