Thứ 3, 16/04/2024, 01:37[GMT+7]

Vũ Thư: Phấn đấu 8 xã về đích NTM nâng cao năm 2024

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:30:16
4,993 lượt xem
Sáng ngày 29/3, huyện Vũ Thư tổ chức họp, đánh giá tiến độ xây dựng NTM, NTM nâng cao và triển khai nhiệm vụ xây dựng NTM, NTM nâng cao năm 2024.

Huyện Vũ Thư họp đánh giá tiến độ xây dựng NTM, NTM nâng cao quý I/2024.

Đến hết tháng 3/2024, đối với tiêu chí NTM, huyện Vũ Thư có 3 xã (Nguyên Xá, Minh Lãng, Hồng Phong) đạt 19/19 tiêu chí; 1 xã (Tân Lập) đạt 18/19 tiêu chí; 24 xã đạt từ 10 – 17/19 tiêu chí; 1 xã (Hồng Lý) đạt 9/19 tiêu chí. Đối với tiêu chí NTM nâng cao, huyện có 1 xã (Minh Lãng) đạt 18/19 tiêu chí; 2 xã (Nguyên Xá, Dũng Nghĩa) đạt 17/19 tiêu chí, 1 xã (Minh Quang) đạt 16/19 tiêu chí; 19 xã đạt từ 8 - 15 tiêu chí; 3 xã đạt từ 6 - 7 tiêu chí; 3 xã (Hồng Lý, Đồng Thanh, Trung An) đạt dưới 5 tiêu chí. Nợ xây dựng cơ bản các địa phương còn 137,8 tỷ đồng.

Năm 2024, huyện Vũ Thư phấn đấu có 8 xã về đích NTM nâng cao, gồm: Minh Lãng, Dũng Nghĩa, Bách Thuận, Tự Tân, Hồng Phong, Song An, Tân Hòa, Tân Phong; các xã còn lại phấn đấu mỗi xã hoàn thành 2 tiêu chí trở lên.

Để thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM, NTM nâng cao, huyện Vũ Thư chỉ đạo các địa phương xây dựng lộ trình chi tiết theo từng tháng, quý, thường xuyên báo cáo tiến độ triển khai để huyện nắm bắt và kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Ngoài nguồn lực hỗ trợ của tỉnh, các xã tập trung quy hoạch, đấu giá quyền sử dụng đất để tạo kinh phí xây dựng NTM nâng cao. Các phòng, ngành của huyện phân công cán bộ hỗ trợ các địa phương triển khai thực hiện các tiêu chí liên quan và hoàn thiện hồ sơ minh chứng. Đối với 8 xã có mục tiêu về đích NTM nâng cao năm nay, cấp ủy, chính quyền cần vào cuộc quyết liệt với quyết tâm chính trị cao, huy động, tạo sự đồng thuận của nhân dân để thực hiện thành công 100% tiêu chí, bảo đảm tiến độ đề ra.

Quỳnh Lưu

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày