Thứ 3, 16/07/2024, 09:20[GMT+7]

Kiến Xương: Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho thanh niên ưu tú chuẩn bị nhập ngũ năm 2023

Sáng ngày 3/1, tại Trung tâm Chính trị huyện, huyện Kiến Xương tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho thanh niên ưu tú chuẩn bị nhập ngũ...

03.01.2023 | 15:54 PM

Trung tâm chính trị huyện Hưng Hà: Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Sáng ngày 26/9/2022, Trung tâm chính trị huyện Hưng Hà tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa VI cho 61 quần chúng ưu tú đến từ 35 xã,...

26.09.2022 | 16:41 PM

Hưng Hà: Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú trong doanh nghiệp

Chiều ngày 12/9, Trung tâm chính trị huyện Hưng Hà phối hợp với Công ty TNHH Toàn Thắng tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú trong...

12.09.2022 | 19:36 PM